خرید سالن وسوله شور آباد

خرید سالن وسوله شور آباد

کد ملک :۳۷۹۰۳

مساحت کل : ۶۸۰۰/ مساحت سالن:۲۲۰۰ /مساحت دفتری:۲۰۰ /سرایداری:

برق :  دارد۱۰۰آمپر       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

فول امکانات
قیمت کل :متری ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان
خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید شور آباد,خرید سالن شور آباد,خرید سوله شور آباد,خرید سالن سوله  چهار دانگه ,سالن سولهکمر شور آباد,سالن شور آباد ,سوله آزادگان شور آباد