خرید سالن شهر قدس

خرید سالن شهر قدس

مساحت سوله: ۲۰۰ متر مربع

برق: ۲۵۰ آمپر

سند: صلح قطعی 

شماره تماس:09202020444

شماره تماس: ۴۸۲۰۰-۰۲۱

خرید,خرید سالن,خرید سالن شهر قدس,خرید  سوله شهر قدس