خرید سالن سوله جاده مخصوص کرج

soleleh-site

خرید سالن سوله جاده مخصوص کرج

مساحت کل:۱۰۸۰ متر /مساحت سالن:۱۵۰ متر

جواز:تجاری /کاربری:تجاری،صنعتی /ملک فوق کل زمین مانده ۷۴۲ متر که شامل۹۶ متر تجاری مغازه و۱۵۰ تجاری سالن و۱۴۴ متر اداری+۱۴۴ متر رفاهی می باشد

شماره تماس:09202020444

تلفن تماس:۴۸۲۰۰-۰۲۱ /کد ملک:۳۷۳۹۹

شماره تماس:09202020444

خرید سالن سوله,خرید سوله,خرید سالن,سالن سوله جاده مخصوص کرج,سوله جاده مخصوص کرج,سالن جاده مخصوص کرج,خرید جاده مخصوص کرج