خرید سالن سوله جاده قدیم کرج

logo3

خرید سالن سوله جاده قدیم کرج

مساحت زمین:۲۵۰۰ متر /مساحت سالن:۷۵۰ متر /۶ متر ارتفاع دیوار سوله /۷/۵ متر ارتفاع تاج سوله /۲۰۰ متر اداری /۲۰ متر نگهبانی /۷۰ متر سریداری /۵۰۰ متر زیرزمین با ارتفاع ۲ متر /آب چاه /۲۰۰ آمپر برق /گاز /تلفن /سرمایش/گرمایش /جواز صنعتی /کاربری صنعتی

قیمت کل:۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

تلفن تماس:۴۸۲۰۰-۰۲۱

کد ملک:۳۷۲۱۰

شماره تماس: 09202020444

خرید وفروش,خریدوفروش سالن سوله,خرید سوله,فروش سوله,خرید سوله جاده قدیم کرج,سوله جاده قدیم کرج,جاده قدیم کرج سالن سوله