خرید سالن سوله جاده مخصوص ۱۴۰۰۰ متر

مساحت کل : ۱۴۰۰۰متر | مساحت سالن : ۵۰۰۰متر | نوع کاربری صنعتی |

مساحت اداری : ۲۰۰متر | مساحت نگهبانی : ۵۰متر|برق : ۳ فاز ۲۰۰ آمپر|

تلفن : ۲ خط دارد | آب: دارد لوله کشی| گاز : دارد|سند:۶ دانگ|