خرید سالن در یافت آباد310متر

کد فایل: 34995 ،متراژ کل زمین: 310 ،
نوع کف سالن: بتون ،
آب: دارد
برق: 50 آمپر
تعداد خط تلفن: 2 خط
وضعیت سند: 6 دانگ
شماره تماس:09202020444
قیمت:کارشناسی