خرید سالن در کیش 650متر

کدفایل:41527

مساحت کل:750متر مساحت سالن:650متر کاربری:خدماتی

قیمت:کارشناسی

شماره تماس:09202020444