خرید سالن در کمالشهر1000متر

کد فایل: 34912 متراژ کل زمین: 2400 ،
، آب: دارد سوله: 1000
، برق: 300 آمپر
مساحت اداری: 300 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: 5
، تعداد خط تلفن: دارد
شماره تماس:09202020444
قیمت:کارشناسی