خرید سالن در پاکدشت

کد فایل:42047

مساحت کل:10000متر

برق:3فاز25آمپر سند:تک برگ

قیمت متری::600/000هزارتومان

شماره تماس:09202020444