خرید سالن در قلعه حسن خان 250متر

کد فایل: 34983 ، متراژ کل زمین: 250
متراژ سوله: 250
شماره تماس:09202020444
قیمت:کارشناسی