خرید سالن در شهرک صنعتی نظرآباد1320متر

کدفایل:41725/مساحت کل:6751/سالن:1320/آب شهرکی/سند:دفترچه ایی/اداری دارد/ارتفاع 9متر/قیمت:متری 390هزارتومان/

شماره تماس:09202020444