خرید سالن در شهرقدس570متر

کد فایل: 35022 ،
متراژ کل زمین: 1000 ،
متراژ سوله: 570
برق: 50 آمپر
شماره تماس:09202020444
قیمت:کارشناسی