خرید سالن در شمس آباد 2000متر

کد فایل: 22078 ،

متراژ کل زمین: 5520 ،

آب: دارد ،

سن بنا: نوساز ،

متراژ سوله: 2000

برق: دارد ،

نوع کاربری: صنعتی

وضعیت سند: دفتر چه ای :

شماره تماس:09202020444

قیمت:کارشناسی