خرید سالن در سعید آباد 800متر

کدفایل:42068

مساحت کل:15000 مساحت سالن:800 برق:75آمپر سند:6دانگ

مشاور شما:آقای رفیعی

شماره تماس:09123867636

قیمت:19/500/000/000 میلیارد تومان