خرید سالن در دماوند 3000متر

کدفایل:41551

مساحت کل:2970 مساحت سوله:3000

برق:200آمپر سند:6دانگ

قیمت:متری 10/000/000میلیون تومان

شماره تماس:09202020444