خرید سالن در جاده مخصوص450متر

کدفایل:42058

مساحت کل:950 مساحت سوله:450متر برق:3فاز سند:6دانگ

مساحت دفتری:50 مساحت نگهبانی:40متر

قیمت کارشناسی شماره تماس:09202020444