خرید سالن در جاده مخصوص 4300متر

کدفایل:42054

مساحت کل:8000متر مساحت سوله:4300متر

قیمت:کارشناسی

شماره تماس:::09202020444