خرید سالن در بوئین زهرا

کدفایل:41457

مساحت کل:6000 سالن:504 متر سند:دفترچه ای

دفتری:320متر

قیمت کل:3/500/000/000میلیارد تومان

شماره تماس:09202020444