خرید ساالن و سوله پرند

خرید ساالن و سوله پرند

کد ملک :۳۹۰۶۷

مساحت کل :۱۹۷۵ / مساحت سالن:۱۲۵۰ /مساحت دفتری:۱۰۰ /سرایداری:دارد

برق :  دارد۲۰۰آمپر      /   تلفن :  دارد۵خط     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

ملک با دستگاه به قیمت۲/۹۰۰ میلیارد
قیمت کل :۲/۲۰۰میلیارد

تلفن تماس: 09202020444

فروش سالن و سوله شهرک صنعتی پرند ، فروش سالن و سوله,خرید سالن و سوله شهرک صنعتی اشتهاردپرند ,خرید فروش سالن و سوله شهرک صنعتی پرند,خریدفروش سالن و سوله شهرک صنعتی پرند,فروش سالن و سوله شهرک صنعتی پرند,فروش سالن و سوله شهرک صنعتی پرند فروش  سالن و سوله شهرک صنعتی پرند