خرید زمین ۳۰۰۰ متر شهر قدس

خرید زمین ۳۰۰۰ متر شهر قدس

مساحت کل: ۳۰۰۰ متر مربع

شماره تماس:09202020444

خرید زمین,فروش زمین,خرید زمین شهر قدس,فروش زمین شهر قدس