خرید زمین یافت آباد

املاک صنعتی فتح

خرید زمین یافت آباد

کد ملک :۳۷۸۷۱

مساحت کل : ۴۶۰۰۰

برق :  دارد       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

قیمت کل :کارشناسی
زمین صنعتی,زمین چهار دیواری,رهن واجاره زمین صنعتی,رهن واجاره زمین چهار دیواری,رهن واجاره زمین,اجاره یافت آباد,اجاره یافت آباد,اجاره سعیدآباد,اجاره زمین صنعتی یافت آباد,اجاره زمین صنعتی یافت آباد,اجاره زمین چهار دیواری یافت آباد,اجاره زمین چهار دیواری یافت آباد,زمین یافت آباد,زمین یافت آباد