خرید زمین گرمدره

خرید زمین گرمدره

کد ملک :۳۷۹۵۵

مساحت کل : ۴۲۰ متر و سند شش دانگ

شماره تماس:09202020444

قیمت کل :متری۱/۱۰۰/۰۰۰ تومان

فروش زمین مخصوص ، فروش زمین,خرید زمین ،خرید زمین,خرید زمین ,خرید فروش زمین گرمدره,خریدفروش زمین مخصوص  گرمدره,فروش زمین شهید لشگری مخصوص,فروش زمینگرمدره فروش زمین گرمدره