خرید زمین کمربندی اندیشه

خرید زمین کمربندی اندیشه

مساحت کل:۲۲۵۰۰

کد ملک :۳۹۱۲۷

۴دیواری

قیمت کل :متری ۱۴۰هزار تومان

تلفن تماس: 09202020444

فروش زمین کمربندی اندیشه ، فروش زمین,خرید زمین ،خرید سوله,خرید زمین ,خرید فروش زمین شهریار,خریدفروش زمین کمربندی اندیشه,فروش زمین کمربندی اندیشه,فروش زمین کمربندی اندیشه، فروش زمین کمربندی اندیشه