خرید زمین کشاورزی ۱۰۰۰۰متر

تلفن:۰۹۱۲۶۱۵۴۶۹۳

سند اداری:هست

متراژ:۱۰۰۰۰

قیمت:توافقی

روستای شهرستانک توابع رباط کریم