خرید زمین ورامین

املاک صنعتی فتحخرید زمین ورامین

کد ملک :۳۸۶۴۶

مساحت کل :۲۱۲ زمین ۷ هکتاری

برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

قیمت کل :۶ میلیارد
خرید زمین,خرید زمین ورامین ,خرید زمین جاده ورامین,خرید زمین ورامین,خرید زمین ورامین,زمین خرید ورامین