خرید زمین هشتگرد

خرید زمین هشتگرد

کد ملک :۳۷۸۷۵

مساحت کل : ۱۲۴ هکتار/مساحت دفتری: ۳۰۰/سرایداری:دارد

شماره تماس:09202020444

برق :  دارد       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد۲ چاه ۴۰۰متری

قیمت کل :۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
فروش زمین هشتگرد و آبیک، فروش زمین,خرید زمین ،خریدزمین,خرید زمین ,خرید فروش زمین هشتگرد و آبیک,خریدفروش زمین  ,فروش زمین هشتگرد و آبیک,فروش زمین هشتگرد و آبیک، فروش  زمین هشتگرد و آبیک,فروش زمین هشتگرد و آبیک,فروش زمین هشتگرد و آبیک