خرید زمین میدان ملارد4200متر

کد فایل: 18618

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 4200 ، آب: آشامیدنی + آبیاری برق: در حال نصب وضعیت سند: قولنامه ای