خرید زمین مخصوص

املاک صنعتی فتحخرید زمین مخصوص

کد ملک :۳۷۴۸۹

مساحت کل : ۱۹۰۰۰ زمین خالی

شماره تماس:09202020444

قیمت کل :۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

فروش زمین جاده مخصوص، فروش زمین,خرید زمین ،خریدزمین,خرید زمین ,خرید فروش زمین جاده مخصوص,خریدفروش زمین  جاده مخصوص,فروش زمین جاده مخصوص,فروش زمین جاده مخصوص، فروش  زمین جاده مخصوص,فروش زمین جاده مخصوص,فروش زمین جاده مخصوص