خرید زمین جاده مخصوص

خرید زمین مخصوص

کد ملک :۳۸۹۶۹

مساحت کل :۳۰۰۰۰

سند: ۶ دانگ

شماره تماس:09202020444

قیمت کل :قیمت کارشناسی
خرید زمین,خرید زمین صنعتی,خرید جاده مخصوص,خرید زمین مخصوص کرج,خرید زمین صنعتی شهید لشگری,زمین جاده مخصوص کرج