خرید زمین مخصوص کرج

خرید زمین مخصوص کرج

شماره تماس:09202020444

کد ملک :۳۷۹۳۱

مساحت کل :۲۰۰۰

قیمت کل :۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

خرید زمین,خرید زمین صنعتی,خریدمخصوص کرج,خرید زمین شهید لشگری,خرید زمین جاده مخصوص,زمین خرید جاده مخصو کرج