خرید زمین محمد شهر

خرید زمین محمد شهر

شماره تماس:09202020444

کد ملک :۳۷۶۹۲

مساحت کل : ۲۴۰۰

قیمت کل :متری ۷۰۰/۰۰۰ تومان

فروش زمین محمد شهر کرج، فروش زمین,خرید زمین ،خرید زمین,خرید زمین ,خرید فروش زمین محمد شهر,خریدفروش زمین محمد شهر,فروش زمین محمد شهر,فروش زمین محمد شهر فروش زمین,فروش محمد شهر