خرید زمین فیروز بهرام

خرید زمین فیروز بهرام

کد ملک :۳۸۹۴۸

مساحت کل :۱۰۰۰ / مساحت سالن:۲۰۰ /مساحت دفتری:۶۵ /سرایداری:دارد

برق :  دارد۲تا ۲۵آمپر      /   تلفن :  دارد۸خط     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

۱۰۰متر تجاری
قیمت کل :۱۲۰۰میلیارد

شماره تماس: 09202020444

فروش زمین فیروز بهرام، فروش زمین,خرید زمین ،خرید سوله,خرید زمین ,خرید فروش زمین اتوبان آزادگان,خریدفروش زمین فیروز بهرام,فروش زمین فیروزبهرام,فروش زمین اتوبان آزادگان، فروش زمین فیروز بهرام