خرید زمین صنعتی کهریزک

soleh

خرید زمین صنعتی کهریزک

مساحت کل:۷۵۰۰ متر دارای جواز دامداری /کاربری دامداری /آب چاه /برق تک فاز /سند شش دانگ منگوله دار 

توضیحات:ملک فوق به سه قطعه ۲۵۰۰ متری جداشده است که تفکیک شده بصورت مجزا میباشد وقیمت متری ۲۰۰تومان میباشد

شماره تماس:09202020444

تلفن تماس:۴۸۲۰۰-۰۲۱

کد ملک:۳۷۲۵۵

زمین,خریدزمین,خرید رمین صنعتی,خرید زمین کهریزک,کهریزک زمین,خریدوفروش زمین