خرید زمین صنعتی در تهران ۱۸۵۰ متر

تلفن:۰۹۰۲۱۹۴۸۸۲۰

سند اداری:نیست

متراژ:۱۸۵۰

قیمت:۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

دارای چاه آب عمیق ، برق سه فاز ، گاز و کلیه امکانات