خرید زمین شور آباد

خرید زمین شور آباد

کد ملک :۳۷۸۷۳

مساحت کل :۳۰۰۰۰

سند تک برگ

شماره تماس:09202020444

قیمت کل :کارشناسی
فروش زمین شور آباد ، فروش زمین,خرید زمین ،خرید سوله,خرید زمین ,خرید فروش زمین شور آباد,خریدفروش زمین شور آباد,فروش زمین شور آباد,فروش زمین شور آباد فروش شور آباد