خرید زمین شهر قدس

خرید زمین شهر قدس

کد ملک :۳۸۱۲۴

مساحت کل : ۸۱۰

برق :  دارد / گاز:  دارد       سند:دارد /

شماره تماس:09202020444

قیمت کل :۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

فروش زمین قلعه حسن خان، فروش زمین,خرید زمین ،خرید سوله,خرید زمین ,خرید فروش زمین شهر قدس,خریدفروش زمین قلعه حسن خان,فروش زمین شهر قدس,فروش زمینقلعه حسن خان، فروش زمین قلعه حسن خان                                                                                                      ,