خرید زمین شهریار

خرید زمین شهریار

کد ملک :۳۸۰۰۵

مساحت کل : ۳۸۰۰

نوع سند: منگوله دار

قیمت کل :۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

تلفن تماس: 09202020444

خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید شهریار,خرید سالن شهریار,خرید سوله شهریار,خرید سالن سوله شهریار,سالن سوله شهریار,سالن شهریار,سوله شهریار,خرید سالن و سوله ,خرید سالن و سوله شهریار,خرید سالن وسوله شهریار,سالن وسوله شهریار,سالن و سوله شهریار, فروش سوله شهریار,فروش سالن وسوله شهریار,فروش سالن و سوله شهریار,فروش سالن سوله شهریار