خرید زمین شهریار

املاک صنعتی فتحخرید زمین شهریار

کد ملک :۳۹۱۸۷

مساحت کل : ۴۰۷۰

سند:شخصی

قیمت کل :متری ۶۰۰هزار تومان

تلفن تماس: 09202020444

خرید زمین شهریار, اجاره سوله شهریاراجاره سالن وسوله شهریار,اجاره سالن و سوله شهریار,خرید زمین   شهریار خرید زمین,اخرید زمین شهریار