خرید زمین

 

خرید زمین شماره ۲ 

مساحت کل: ۴۴۵ متر مربع

سند: تک برگ

قیمت فروش: متری  ۲/۵۰۰/۰۰۰ میلیون تومان

شماره تماس: ۴۸۲۰۰-۰۲۱ 

خرید زمین,فروش زمین,خرید زمین شماره ۲,فروش زمین شماره ۲
 
 
 
 
 
 
 

تماس تلفنی با مدیریت
×