خرید زمین سه راه آدران

logo3

خرید زمین سه راه آدران

مساحت کل: ۴۰۰۰ متر مربع

نوع کاربری: کشاورزی

سند: ۶ دانگ

قیمت: ۲۵۰٫۰۰۰ هزار تومان

خرید,خرید زمین,خرید سه راه آدران,خرید زمین سه راه آدران

شماره تماس:09202020444