خرید زمین سعید آباد

خرید زمین سعید آباد

کد ملک :۳۷۹۶۵

مساحت کل : ۱۴۰۰

دیوارکشی کامل ۱۰۰۰ متر تجاری

شماره تماس:09202020444

قیمت کل :۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فروش زمین سعید آباد ، فروش زمین,خرید زمین ،خرید سوله,خرید زمین ,خرید فروش زمین سعید آباد,خریدفروش زمین سعید آباد,فروش زمین سعید آباد,فروش زمین سعید آباد فروش سالن سوله,فروش سالن,خرید سوله,