خرید زمین سعید آباد

خرید زمین سعید آباد

کد ملک :۳۸۱۸۲

مساحت کل : ۱۰۰۰۰

برق :  دارد۴۰۰آمپر      /   سند :  دارد

شماره تماس:09202020444

قیمت کل :۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فروش زمین سعید آباد ، فروش زمین,خرید زمین ،خرید سوله,خرید زمین ,خرید فروش زمین سعید آباد,خریدفروش زمین سعید آباد,فروش زمین سعید آباد,فروش زمین سعید آباد، فروش زمین سعید آباد                                                                                                      ,