خرید زمین در کهریزک 1700متر

کدفایل:10843

متراژ ۱,۷۰۰

فروش زمین صنعتی
کهریزک
1700 متر
1000 متر سزله
80 متر اداری
300 متر سرایداری
450 متر بچه سوله
سند ششدانگ و شخصی
امکانات کامل
قیمت فروش 3/5 میلیارد تومان

شماره تماس:09202020444