خرید زمین در کمالشهر1400متر

کد فایل: 35017 متراژ کل زمین: 1400
برق: دردست اقدام ،
نوع کاربری: مسکونی
گاز: در دست اقدام
تلفن: دارد
وضعیت سند: 6 دانگ
شماره تماس:09202020444
قیمت:کارشناسی