خرید زمین در کردان2200متر

کد فایل: 19120

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 2200 ، نوع کف سالن: ، آب: چاه ، سن بنا: 0 ، متراژ سوله: 500 وضعیت سند: 6 دانگ ،