خرید زمین در کردان کرج 16450متر

کدفایل:41919/مساحت کل:16450متر/سند منگوله دار/دارای 80متر بر اصلی/قیمت:متری350هزار تومان/شماره تماس:09202020444/