خرید زمین در کرج 4660متر

کدفایل:41450

مساحت کل:4660

برق:3فاز32آمپر سند:6دانگ

قیمت متری:8/000/000میلیون تومان

شماره تماس:09202020444