خرید زمین در پرند2500متر

کد فایل: 34878 متراژ کل زمین: 2500
آب: دردست اقدام
وضعیت سند: دفترچه ای
شماره تماس:09202020444
قیمت:کارشناسی