خرید زمین در وردآورد23000متر

کد فایل: 37117

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 23000، برق: 400آمپر ،