خرید زمین در ورامین 10000هزار متر

کدفایل:41990

مساحت کل:10000متر سند:مشاع

قیمت کل:550/000/000میلیون تومان

شماره تماس:09190784486

مشاور شما:آقای گنجی